Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
Nazwa dokumentu
Pobierz
Statut Szkoły Statut Aneks nr 1
Regulamin korzystania z szafek szkolnych format doc format pdf
Wewnątrzszkolny System Oceniania Edukacji Wczesnoszkolnej format doc format pdf
Program Wychowawczo - profilaktyczny format doc format pdf
Procedury postępowania w przypadku zagrożenia cyberprzemocą w SP w Ełku format doc format pdf
Kodeks postępowania w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku format doc format pdf
Regulamin Rady Pedegogicznej format doc format pdf
Regulamin Rady Rodziców format doc format pdf
Regulamin Samorządu Uczniowskiego format doc format pdf
PSO chemia format doc format pdf
PSO edukacji wczesnoszkolnej format doc format pdf
PSO geografia format doc format pdf
PSO historia format doc format pdf
PSO jezyk polski format doc format pdf
PSO jezyk angielski format doc format pdf
PSO katecheza format doc format pdf
PSO matematyka format doc format pdf
PSO muzyka format doc format pdf
PSO niemiecki format doc format pdf
PSO plastyka format doc format pdf
PSO przyroda format doc format pdf
PSO technika format doc format pdf
PSO zajęcia komputerowe format doc format pdf
PSO wos format doc format pdf
PSO z wychowania fizycznego format doc format pdf
Raport z ewaluacji planu nadzoru w roku szkolnym 2009/2010 format doc format pdf
Procedura analizy i wykorzystania wyników sprawdzianów w SP nr 9
im. Jana Pawła II w Ełku
format doc format pdf
Raport po sprawdzianie diagnostycznym kl. IV - 2010 format doc format pdf
Raport po sprawdzianie diagnostycznym kl. V - 2010 format doc format pdf
Wnioski z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 format doc format pdf
Raport po sprawdzianie diagnostycznym kl. IV - 2011 format doc format pdf
Raport po sprawdzianie diagnostycznym kl. V - 2011 format doc format pdf
Koncepcja pracy szkoły w latach 2013-2018 format doc format pdf

Regulamin oceniania zachowania uczniów

format doc format pdf

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci