Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
Nasza Dziewiątka
Historia
Ceremoniał
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Stypendia Szkolne
Samorząd Uczniowski
Sekretariat
Administracja
Zerówka
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Ważne dokumenty

Historia

1987-2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2012

19 - 23 marca „Dni Przeciwdziałania Przemocy i Agresji.

26 marca - szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

20 kwietnia - uroczyste obchody dwudziestolecia szkoły.

5 maja - uzyskaliśmy certyfikat w programie Bezpieczna Szkoła.

26 maja - odbył się kolejny festyn szkolny i rodzinny.

12 paŸdziernika - miejskie i wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

22 paŸdziernika - Dzień Patrona Szkoły, rozpoczęcie realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie.

30 paŸdziernika - Ślubowanie klas pierwszych.

16 listopada - rozpoczęła działalność Szkolna Kasa Oszczędności.

21 listopada - początek realizacji projektu unijnego, którego celem będzie budowa boiska przy naszej szkole i wymiana sportowa z Litwą.

13 grudnia - odbył się szkolny etap konkursu śpiewajmy Chrystusowi.


 
 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku