Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
Nasza Dziewi±tka
Historia
Ceremoniał
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Stypendia Szkolne
Samorz±d Uczniowski
Sekretariat
Administracja
Zerówka
Logopeda
Biblioteka
¦wietlica
Ważne dokumenty

Historia2011

2011

W dniach 21 –23 marca odbyły się szkolne Dni Przeciw Przemocy i Agresji.

W maju nasi uczniowie z powodzeniem uczestniczyli w ¦więcie Nauki w Szkole Podstawowej Nr 7 w Ełku.

Dnia 5 maja odbył się w naszej szkole Konkurs Matematyczny.

Dnia 9 maja odbył się konkurs europejski w Szkole Podstawowej w Rękusach. Nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce.

Dnia 11 maja 2011 roku w szkole odbyło się spotkanie z Księdzem Biskupem Pomocniczym Ełckim.

Dnia 17 maja odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły. Na V kadencję wybrany został Pan Andrzej Zdanowski.

Dnia 28 maja 2011 roku odbył się w naszej szkole festyn szkolno – rodzinny.

Dnia 30 sierpnia został zatwierdzony nowy Statut naszej szkoły.

Dnia 4 października szkoła uczestniczyła w VIII Forum Kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W dniach 12 –14 października odbyły się wojewódzkie, miejskie i szkolne uroczysto¶ci z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dnia 21 października dyrektor szkoły uczestniczył w uroczystych obchodach sze¶ćdziesięciopięciolecia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ełku.

Dnia 25 października klasy pierwsze złożyły ¶lubowanie.

Dnia 28 października obchodzili¶my Dzień Patrona Szkoły.

Dnia 23 listopada uczniowie naszej szkoły otrzymali stypendia Prezydenta Miasta.

Dnia 16 grudnia dyrektor szkoły uczestniczył w obchodach 10 rocznicy powstania.

Mazurskiego O¶rodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Powrót

 
 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku