Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
Nasza Dziewiątka
Historia
Ceremoniał
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Stypendia Szkolne
Samorząd Uczniowski
Sekretariat
Administracja
Zerówka
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Ważne dokumenty

Historia

2009

W dniach 16 – 20 marca odbywał się Tydzień Przeciwko Przemocy i Agresji.

Dnia 5 maja odbywały się w Szkole Podstawowej w Rękusach „Dni Unii Europejskiej”.

Dnia 9 maja odbył się w naszej szkole Dzień Europejski.

Dnia 30 maja odbył się kolejny festyn szkolno – rodzinny.

Dnia 1 czerwca nasi uczniowie uczestniczyli w I Sesji Dziecięcej Rady Miasta.

Dnia 1 czerwca nasi uczniowie uczestniczyli w IV Ogólnopolskim Festynie Rodzin w Ełku z okazji Dnia Dziecka.

Dnia 9 czerwca dyrektor szkoły uczestniczył w obchodach dziesięciolecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Żarnowie.

Dnia 19 czerwca nasza placówka wygrała rywalizację na najbardziej usportowioną szkołę podstawową w Ełku.

Dnia 13 paŸdziernika nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w dorocznym spotkaniu pracowników oświaty z Marszałkiem Województwa i Kuratorem Oświaty.

Dnia 16 paŸdziernika odbył się Dzień Patrona Szkoły oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Dnia 4 grudnia nauczycielki z naszej szkoły zaprezentowały swój dorobek edukacyjny na VI Forum Kształcenia Integracyjnego – „Dziecko w edukacji wczesnoszkolnej – wyzwolić radość i twórcze działania”.

Dnia 9 grudnia odbyło się szkolenie rady pedagogicznej poświęcone wprowadzeniu w naszej szkole dziennika elektronicznego.

W grudniu uczniowie naszej szkoły odnieśli znaczące sukcesy w szkolnej lidze biegów przełajowych.

Powrót

 
 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku