Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
Nasza Dziewiątka
Historia
Ceremoniał
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Stypendia Szkolne
Samorząd Uczniowski
Sekretariat
Administracja
Zerówka
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Ważne dokumenty

Historia

2008

W dniach 1 i 2 lutego - wyjazdowe, szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej w Olecku.

Biblioteka Szkolno - Publiczna została przekształcona w nowoczesne Centrum Edukacyjne.
Dnia 13 marca odbył się turniej "Łamigłówki bez klasówki".

Dnia 27 marca Prezydent Miasta uroczyście wręczył nauczycielom naszej szkoły granty edukacyjne.

W dniach 27 marca - 1 kwietnia odbywał się Tydzień Przeciwko Przemocy i Agresji.

Dnia 11 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli z dużym powodzeniem w obchodach "Święta Nauki" w Szkole Podstawowej nr 7 w Ełku.

Dnia 25 kwietnia odbył się konkurs historyczno - literacki "O laur olimpijski".

W dniach 5 - 9 maja odbywały się w naszej szkole "Dni Unii Europejskiej".

Dnia 7 maja odbyła się w naszej szkole "Akcja mleczna".

Dnia 14 maja przedstawiciele szkoły uczestniczyli w festiwalu podsumowującym projekt unijny "To lubię...".

Dnia 31 maja uczniowie szkoły uczestniczyli w miejskim festynie z okazji Dnia Dziecka.

Dnia 7 czerwca odbył się festyn szkolno - rodzinny.

16 października - w Dniu Patrona odbył się uroczysty apel z okazji trzydziestolecia Pontyfikatu Jana Pawła II i dziesięciolecia przyjęcia przez szkołę Jego imienia. Odbyły się liczne konkursy.

Dnia 7 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w I Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

W dniu 21 listopada nauczyciele szkoły uczestniczyli w V Forum Kształcenia Integracyjnego.

Powrót

 
 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku