Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
Nasza Dziewiątka
Historia
Ceremoniał
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Stypendia Szkolne
Samorząd Uczniowski
Sekretariat
Administracja
Zerówka
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Ważne dokumenty

Historia

1987-2001

1987 rok

5 października zapada decyzja o budowie szkoły podstawowej na osiedlu "Konieczki",

1991 rok

23 grudnia zakończono budowę pawilonu "A" budynku szkolnego,

1992 rok

10 stycznia ustanowiono obwód szkolny na osiedlu Konieczki,
20 lutego Kurator Oświaty w Suwałkach Pan Jarosław Zieliński wydał akt założenia Szkoły Podstawowej Nr 9 na osiedlu Konieczki w Ełku,
12 marca w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Ełku odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Ełku,
20 marca Pan Kurator Oświaty powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Panu Andrzejowi Zdanowskiemu,
2 kwietnia w 10 oddziałach klas IIII rozpoczęło naukę 292 uczniów prowadzonych przez 14 nauczycieli,
1 czerwca oddano do użytku pawilon "D" budynku Szkoły Podstawowej Nr 9,
25 czerwca Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie kandydaturę Pani Joanny Kobylińskiej na stanowisko zastępcy dyrektora (nauczanie początkowe),
20 sierpnia oddano do użytku pawilon "B" budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Ełku,
25 sierpnia Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie kandydaturę Pani Zofii Łukawskiej na stanowisko zastępcy dyrektora,
1 września pierwszy początek roku szkolnego, naukę rozpoczyna 1082 uczniów w 38 oddziałach prowadzonych przez 65 nauczycieli, rozpoczęła działalność świetlica szkolna i biblioteka szkolnopubliczna,
30 września oddano do użytku pawilon "C" budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Ełku,
5 października pierwsze w historii szkoły ślubowanie klas pierwszych,
12 października pierwsze wybory szkolnej Rady Uczniów,
21 października pierwsze wybory szkolnej Rady Rodziców, przewodniczącym został Pan Jerzy Gromow (do 1996 r.),
12 listopada Rada Pedagogiczna uchwala Statut Szkoły,

1993 rok

29 maja w międzyszkolnym turnieju szkół podstawowych Kolos Kagathos "dziewiątka" zdobyła IV miejsce,
1 września w 45 oddziałach pod opieką 73 nauczycieli rozpoczęło naukę 1240 uczniów,
29 listopada Rada Miasta Ełk podjęła uchwałę o przejęciu szkół podstawowych,

1994 rok

1 stycznia Szkoła Podstawowa Nr 9 w Ełku staje się szkołą samorządową,
1 września naukę rozpoczęło 1351 uczniów w 47 klasach pod kierunkiem 79 nauczycieli,
17 października przekazana została do użytku sala gimnastyczna (pawilon "E"),

1995 rok

kwiecień maj pierwszymi laureatami konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego zostali Anna Kryszczuk (j. polski) Krzysztof Siedlecki (technika),
28 sierpnia Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie kandydaturę Pana Artura Urbańskiego na stanowisko zastępcy dyrektora,
1 września rok szkolny rozpoczęło 1425 uczniów w 48 oddziałach pod opieką 78 nauczycieli, w klasach VIII zostaje wprowadzony nowy przedmiot Kształcenie Obywatelskie,

1996 rok

29 stycznia zostało przekazane do użytku zaplecze sali gimnastycznej,
10 kwietnia wizytę w szkole złożył Biskup Ordynariusz Diecezji Ełckiej Wojciech Ziemba,
23 kwietnia Rada Pedagogiczna jednomyślnie wypowiedziała się za ponownym powierzeniem funkcji Dyrektora Szkoły Panu Andrzejowi Zdanowskiemu,
14 maja odbyły się powszechne wybory samorządu szkolnego, zwyciężyła Magda Kalinowska,
1 września naukę rozpoczęło 1431 uczniów w 48 klasach pod kierunkiem 84 nauczycieli,

oddano do użytku pracownię komputerową,

powstał Uczniowski Klub Sportowy "Konieczki",

20 listopada przewodniczącym szkolnej Rady Rodziców został Pan Mirosław Talaga,
21 listopada reprezentacja "dziewiątki" zdobyła pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych województwa suwalskiego w turnieju telewizyjnym "Szóstka na szóstkę",

1997 rok

luty kwiecień udział nauczycieli w warsztatach przygotowujących wprowadzenie programu p. Wandy Papis "Życie i Miłość",
5 kwietnia odbyły się uroczyste obchody 5lecia powstania szkoły,
22 kwietnia

26 maja

w szkole odbyła się wizytacja Kuratorium Oświaty, praca placówki otrzymała ocenę szczególnie wyróżniającą,
28 kwietnia Rada Miejska Ełku podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II,
22 czerwca w szkole przebywała autorka programu "Życie i Miłość" Pani Wanda Papis,
6 lipca dyrektor szkoły Pan Andrzej Zdanowski przebywający Rzymie jako członek pielgrzymki diecezji Ełckiej został przyjęty przez papieża Jana Pawła II,
sierpień odbywały się w szkole kolonie dla dzieci z okolic dotkniętych powodzią,
1 września naukę w szkole podjęło 1463 uczniów w 49 klasach pod opieką 81 nauczycieli, powstała klasa sportowa o profilu żeglarskim,

1998 rok

12 lutego Zarząd Miasta Ełk podjął decyzję o nadaniu szkole sztandaru,

1999 rok

1 września Decyzją Rady Powiatu, szkoła zostaje podzielona na dwie odrębne placówki: Szkołę Podstawową Nr 9 i Gimnazjum Nr 3 mieszczące się w tym samym budynku ...

2000 rok

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku wspólnie z Gimnazjum Nr 3 w Ełku i Parafią Chrystusa Sługi w Ełku uroczyście obchodziła Jubileusz 2000 lecia Chrześcijaństwa (udział w konkursach, pielgrzymkach do katedry Św. Wojciecha w Ełku itd.)

maj reprezentacja szkoły uczestniczyła w Turnieju Szkół Jana Pawła II w Łomży " Zwyciężaj siebie".
18 maja uroczyste obchody 80 rocznicy urodzin Jana Pawła II, udział społeczności szkoły w zbiórce funduszy na pomnik papieża.
27 maja w naszej szkole odbywa się VII Turniej Małych Żaków,
28 sierpnia został przyjęty szkolny Program Pracy Wychowawczej.
16 października odbyły się uroczyste obchody dnia patrona szkoły.
26 października Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o rozpoczęciu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

2001 rok

8 9 stycznia udział uczniów w akcji charytatywnej "Dar serca choremu dziecku".
16 marca przeprowadzono w ramach WDN ankietę dla rodziców i uczniów jej wyniki stały się podstawą Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Planu Rozwoju Szkoły.
16 maja uczennica naszej szkoły Anna Dzierżyńska na I Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II w Toruniu zdobyła I miejsce.
18 maja uroczyste obchody urodzin Jana Pawła II z udziałem JE Ks. Biskupa Edwarda Samsela. Dyrektor szkoły z rąk Ks. Biskupa otrzymał pamiątkowy medal papieski.
26 maja w ramach II Ełckich Dni Rodziny odbył się festyn z udziałem rodziców pod hasłem "Rodzice dzieciom".
11 czerwca w Urzędzie Miasta odbył się konkurs na dyrektora szkoły. Zwyciężył Pan Andrzej Zdanowski.
22 czerwca koniec roku szkolnego klasa IV b okazała się najlepszą klasą szkół podstawowych w województwie warmińsko mazurskim.
10 września Rada Pedagogiczna zatwierdziła Wewnątrzszkolny System Oceniania i Program Rozwoju szkoły.
2 października odbył się pierwszy próbny egzamin sprawdzający dla uczniów klas VI.

Powrót


Elknet  sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku