Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
Nasza Dziewiątka
Historia
Ceremoniał
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Stypendia Szkolne
Samorząd Uczniowski
Sekretariat
Administracja
Zerówka
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Ważne dokumenty

Historia

2005

10 stycznia - rozpoczęto pracę nad nowym pięcioletnim programem rozwoju szkoły.

4 marca - ełcki turniej matematyczny klas VI "Łamigłówki bez klasówki".

18 marca - rozpoczęło się zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.

21 - 23 marca - szkolne dni przeciwko agresji i przemocy.

6 - 8 kwietnia - udział społeczności szkolnej w uroczystościach żałobnych po śmierci Jana Pawła II.

15 kwietnia - miedzyszkolny konkurs historyczno - literacki "O laur olimpijski".

23 kwietnia - udział przedstawicieli szkoły w wojewódzkim forum pedagogów specjalnych w Ełku.

5 maja - Uczniowski Klub Sportowy "Konieczki" zorganizował turniej koszykówki poświęcony "pamięci patrona szkoły".

19 maja - szkolne obchody "Dnia Europejskiego".

30 maja - udział przedstawicieli szkoły w festynie integracyjnym osób niepełnosprawnych.

31 maja - Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych.

4 czerwca - festyn szkolno - rodzinny.

15 czerwca - prezentacja raportu z zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

29 sierpnia - Rada Pedagogiczna przyjęła Program Rozwoju Szkoły na następne pięć lat.

15 września - udział społeczności szkolnej w obchodach 25 rocznicy powstania Solidarności.

15 października - obchody Dnia Patrona Szkoły i I konkurs szkół papieskich "I wy bądźcie radośni".

21 października - udział społeczności naszej szkoły w obchodach 580 rocznicy uzyskania praw miejskich przez Ełk.

Powrót

 
 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku