Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
Nasza Dziewiątka
Historia
Ceremoniał
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Stypendia Szkolne
Samorząd Uczniowski
Sekretariat
Administracja
Zerówka
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Ważne dokumenty

Historia

2003

23 stycznia - Rada Pedagogiczna rozpoczęła realizację szkolnego programu przeciwdziałania przemocy i agresji.
styczeń - rozpoczął działalność sklepik szkolny.

13 - 17 stycznia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji charytatywnej "Rubież", która polegała na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci polskich na Wschodzie.

1 marca - na stanowisko wicedyrektora szkoły została powołana Pani Barbara Dardzińska.

17 - 21 marca odbyły się w naszej szkole "Dni przeciwko agresji i przemocy" połączone z obchodami "Pierwszego Dnia Wiosny".

12 maja - obchody "Dnia Europejskiego".

24 maja - odbył się kolejny festyn szkolno - rodzinny.

10 czerwca - uczniowie klas I - III uczestniczyli na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w dorocznym pikniku żeglarskim.

20 czerwca - została powołana w szkole Komisja Wychowawcza.

10 października - po zaliczeniu wszystkich zadań Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku otrzymała certyfikat i tytuł "Szkoły z klasą".

12 października - udział uczniów naszej szkoły w uroczystościach centralnych Dnia Papieskiego w Ełku.

16 października - uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły połączone z odsłonięciem tablicy upamiętniającej 25 - lecie Pontyfikatu Jana Pawła II.

29 października - na osiedlu "Konieczki" została uruchomiona, przy wydatnej pomocy społeczności szkolnej, świetlica środowiskowa.

24 listopada - 5 grudnia dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w "Obchodach Dnia Świętego Mikołaja Diecezji Ełckiej".

18 grudnia - odbył się w naszej szkole wieczór kolęd śpiewanych w języku angielskim.

Powrót

 
 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku