Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
Nasza Dziewiątka
Historia
Ceremoniał
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Stypendia Szkolne
Samorząd Uczniowski
Sekretariat
Administracja
Zerówka
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Ważne dokumenty

Historia

2007

8 - 12 stycznia - spotkania uczniów z prawnikiem pod hasłem "Dzieci a prawo".

12 stycznia - podziękowania UNICEF za udział społeczności szkolnej w akcji niesienia pomocy dzieciom z Afryki.

1 lutego - kontrola stanu bezpieczeństwa w szkole z udziałem przedstawiciela Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta i Policji.

5 marca - rozpoczęła się w naszej szkole realizacja programu edukacyjnego "To lubię..." współ-finansowanego przez Unię Europejską.

9 marca - turniej matematyczny "Łamigłówki bez klasówki".

21 marca - uroczyste obchody Pierwszego Dnia Wiosny i Dni Przeciw Przemocy i Agresji.

30 marca - turniej literacko - historyczny "O laur olimpijski"..

20 kwietnia - uroczyste obchody piętnastolecia powstania Szkoły Podstawowej nr 9 im Jana Pawła II w Ełku.

16 maja - wycieczka w Góry Świętokrzyskie i udział przedstawicieli szkoły w koncercie "Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II w Kielcach.

26 maja - festyn szkolno - rodzinny.

29 maja - zwycięstwo w X igrzyskach ełckich szkół podstawowych.

11 września - początek realizacji programu edukacyjnego "Szkoła po lekcjach"..

15 października - udział w zbiórce na fundusz stypendialny "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

16 października - obchody "Dnia patrona" i turniej szkół papieskich pod hasłem "I wy bądźcie radośni".

22 listopada - udział przedstawicieli szkoły w konferencji "Edukacyjne aspekty oddziaływań profilaktycznych".

23 listopada - miedzy-szkolny turniej wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów kształcenia zintegrowanego.

23 listopada - miedzy-szkolny turniej wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów kształcenia zintegrowanego.

Powrót

 
 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku