Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

Nasza szkoła przystąpiła do programu:

 

Szkola wierna dziedzictwu

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

„PATRONI NASZYCH ULIC” 

 

        

 

Od 8 lutego do 8 marca 2017 r. uczniowie klasy VI b realizowali projekt edukacyjny     z historii „Patroni naszych ulic”.

Jego celem było przede wszystkim zainteresowanie uczniów historią dużej i małej Ojczyzny oraz zdobycie przez nich wiedzy na temat postaci historycznych – patronów ulic własnego osiedla. Szóstoklasiści  rozwijali również umiejętność współdziałania i współpracy w grupie.

Na pierwszym spotkaniu, 8 lutego 2017 r., zapoznałam uczniów z metodą projektu edukacyjnego, przedstawiłam temat, harmonogram działań oraz zasady oceniania. Następnie uczniowie dobrali się w grupy zadaniowe i wybrali spośród siebie liderów zespołów. Każdy otrzymał instrukcję dotyczącą realizacji projektu. Poinformowałam też swoich wychowanków, że mogą przychodzić do mnie na konsultacje. Podczas takich spotkań udzielałam wskazówek dotyczących selekcji wybranego materiału, sposobu poprawy pracy. Na bieżąco weryfikowałam też postępy poczynione przez uczniów. Tydzień                               przed wyznaczoną datą prezentacji pracy przypomniałam wszystkim grupom o konieczności ich wykonania zadania.

Szóstoklasiści albumy pt. „Patroni naszych ulic” przygotowywali w domach. Korzystali z różnych źródeł, dzielili pracę między siebie. Wszystkim grupom udało się wywiązać z zadania na czas. Produkty finalne projektu – albumy – zachowałam. Posłużą mi  w kolejnych latach szkolnych jako materiały na gazetkę lub materiały poglądowe.

Na koniec projektu uczniowie wypełnili Kartę samooceny oraz kartę oceny pracy ucznia w grupie. Efekty pracy omówiliśmy też całą klasą na godzinie wychowawczej.                       Z analizy wyżej wymienionych kart oraz rozmowy wynika, że zaproponowane przez mnie działanie spodobało się moim wychowankom. Zadanie nie było zbyt trudne, a temat ich zainteresował. Wspólnie uznaliśmy, że czas przeznaczony na realizację projektu został  efektywnie wykorzystany, a jego cele zrealizowane. Uczniowie poznali krótkie biografie osób, które są patronami ulic osiedla Konieczki w Ełku oraz wiedzą, czym te postacie zasłużyły się dla Polski. Rozumieją też potrzebę pielęgnowania dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy projektu nie tylko zdobyli nową wiedzę historyczną, ale też rozwijali umiejętności pracy zespołowej i samodzielnego poszukiwania informacji i ich selekcji oraz korzystania                ze współczesnych technologii informacyjnych i informatycznych. Szóstoklasistom spodobało się również przygotowanie ankiety oraz przeprowadzenie jej wśród mieszkańców naszego osiedla.

Uważam, że zaproponowany przez mnie projekt dał uczniom możliwość wykazania się kreatywnością i samodzielnością, przy jednoczesnym współdziałaniu w zespole. Wyposażył ich w nową wiedzę wykraczającą poza podstawę programową w szkole podstawowej. Mam nadzieję, że działanie to zaszczepiło w nich też pasję  odkrywania historii i było źródłem satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. 

 

Opiekun projektu: Anna Lewoc

 

 

Ełk, 24 marca 2017 r.

 

 

sp9_banerd

 

 

Sprawozdanie z wyjścia kl. II d
do Muzeum Historycznego w Ełku

       13 marca 2017r. klasa II d wzięła udział w zajęciach warsztatowych w Muzeum Historycznym w Ełku. Tematem zajęć były tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą.

       Poznaliśmy wiele zapomnianych tradycji i zwyczajów np.: smaganie, przynoszenie żaru do domu, taczanie jajek oraz dawne sposoby malowania i ozdabiania jaj na stół wielkanocny. Mieliśmy okazję oglądać i podziwiać stojące na wystawie palmy, pisanki, kraszanki, gaiki i wiele innych okazów symbolizujących nadejście wiosny i zbliżające się święta.

       Na koniec zajęć wykonaliśmy koszyczek z papieru w kształcie zajączka.

       Wszyscy wróciliśmy uśmiechnięci i zadowoleni z tak przyjemnych i ciekawych zajęć.

                                                                                                         Agnieszka Sitko

 

 

sp9_banerd

 

 

Sprawozdanie z wyjścia kl. II d
do Muzeum Historycznego w Ełku

       Dnia 8.03.2017r. z całą klasą udaliśmy się do Muzeum Historycznego w Ełku na zajęcia pt. „O historii mojego miasta i o herbie ełckim”.

       Na miejscu zostaliśmy powitani przez p. Magdę. W sali przeznaczonej na nasze spotkanie zastaliśmy przygotowane eksponaty związane z historią naszego miasta. Były to: stare zdjęcia, obrazy, stare tablice z nazwami ulic, rzeczy z gospodarstwa domowego, rękodzieło ludowe oraz slajdy .

       Pani Magda z wielkim zapałem opowiadała nam o dziejach powstania naszego miasta oraz wyjaśniła, jak zmieniał się herb Ełku na przestrzeni lat. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy legendy o jeleniu który uratował osadę przed atakiem Krzyżaków.

       Podsumowaniem naszej wizyty w muzeum było własnoręczne wykonanie herbu naszego miasta.

                                                                                                         Agnieszka Sitko

 

 

sp9_banerd

 

 

Mazurski Zespół Pieśni i Tańca w naszej szkole

       Przystępując do projektu „ Szkoła Wierna Dziedzictwu” , bardzo chciałyśmy gościć w naszej szkole zespół ludowy. Dobrą do tego okazją stał się Wiosenny Dzień Talentów, który odbył się, jak zwykle pierwszego dnia wiosny, czyli 21 marca. Pokazy, utalentowanych w różnych dziedzinach, naszych wychowanków poprzedził występ Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk”. Zespół ten jest godnym reprezentantem Ełku popularyzującym wartości kultury wielu regionów, poprzez prezentację piękna muzyki i tańca, pieśni i strojów regionalnych.

Na zdjęciu powyżej: Sieradz.

       Nam zaprezentował się w dwóch regionach. Najpierw zobaczyliśmy tańce i zabawy sieradzkie, usłyszeliśmy pieśni tego regionu, podziwialiśmy ich stroje.

Na zdjęciu powyżej: Sieradz

       Następnie artyści wystąpili w skromnych, ale pięknych mazurskich strojach, wykonując pieśni naszego regionu, przybliżając naszym wychowankom ówczesne zabawy młodzieżowe i tańce mazurskie. Występująca młodzież oczarowała nas promiennymi uśmiechami i tryskającą energią.

Na zdjęciu powyżej: Mazury<

Na zdjęciu powyżej: Mazury

       Dla całej społeczności Dziewiątki, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i licznie zgromadzonych rodziców, było to niezapomniane przeżycie oraz niezwykle cenna lekcji folkloru, historii regionalnej i patriotyzmu lokalnego. (Zdjęcia)

                                                                                                         Grażyna Barcińska

 

 

 

sp9_banerd

 

 

 „A niechaj narodowie wżdy postronni znają,

iż Polacy nie gęsi,

iż swój język mają.”

(Mikołaj Rej „Do tego, co czytał”)

 

 

 

 

 

 

Ojczysty – zawsze czysty

 

Pod hasłem „Ojczysty – zawsze czysty” w dniach 14 – 21 lutego 2017 r. zrealizowaliśmy w naszej szkole projekt edukacyjny „Dni Języka Ojczystego”. Jego koordynatorki, panie Anna Lewoc, Anna Chmielecka, Barbara Dardzińska oraz Mirosława Skorupska, chciały przez naukę i zabawę uwrażliwić uczniów na potrzebę dbałości o język polski, wzbudzić w nich zainteresowanie poprawną polszczyzną oraz krzewić kulturę języka ojczystego.

 

 

 

Już od pierwszego dnia na parterze szkoły witała wszystkich wystawa prezentująca m.in. fragmenty Ustawy o języku polskim, cytaty oraz ciekawostki  na temat naszego języka ojczystego, a także łamańce językowe. Na drzwiach każdej sali pojawiły się wiersze i myśli dotyczące polszczyzny przygotowane przez organizatorki dni oraz plakaty pt. „W krainie języka polskiego” wykonane przez uczniów.

 

Przez cały tydzień w naszej szkole odbywały się różne konkursy polonistyczne. Skutecznie zachęcaliśmy też do czytelnictwa. Codziennie na trzeciej przerwie pod hasłem „Cała szkoła czyta” uczniowie mogli na korytarzu na pierwszym piętrze poczytać i posłuchać interesujących utworów, nie tylko z kanonu lektur szkolnych.

 

Wiele radości dostarczył Dzień Ulubionej Książki. Tego dnia w naszej szkole było niezwykle barwnie – uczniowie przyszli na lekcje przebrani za swoich ulubionych bohaterów literackich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwieńczeniem projektu był apel, który wraz ze swoją wychowawczynią przygotowali uczniowie z klasy VI b. Zaprezentowali oni scenkę kabaretową z życia szkoły, używając slangu i języka młodzieżowego. Na gwarę uczniowską ostro zareagowała „Mowa Polska”. Uczennica, wcielająca się w jej postać,  nawiązała do pięknej historii Polski i przypomniała wszystkim widzom, że na przestrzeni lat język polski był czymś więcej niż tylko słownym symbolem walki o wolność i wyrazem patriotyzmu. Opowiedziała też o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, któremu przyświeca idea ochrony różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Mowa poprosiła, abyśmy pielęgnowali i szanowali język rodzimy nie tylko od święta, ale też na co dzień, byśmy dbali o jego bogactwo i piękno, nie zaśmiecali go wulgaryzmami oraz zbędnymi anglicyzmami. Widzom podobała się świetna gra aktorska oraz zabawne dialogi. W trakcie apelu udowodniliśmy, że język polski to nie tylko trudny przedmiot, wyczerpujące wypracowania, mrożąca krew w żyłach ortografia, niezrozumiałe środki stylistyczne czy frazeologia. Naprawdę, można się nim świetnie bawić.

 

Aktorzy zaproponowali swoim kolegom kilka „konkursów na kolanie” Wiele radości wzbudziły lubiane przez wszystkich „Kalambury”.

 

 

Uczniowie pokazywali lub rysowali pojęcia związane z językiem polskim i szkołą. Ochotnicy zmierzyli się z „Zemstą logopedy”, czyli tekstami, które dosłownie potrafią zawiązać język na supeł! Śmiałkowie mogli też spróbować swoich sił w rozwiązywaniu rebusów polonistycznych. Ale odgadnąć to mało – trzeba było jeszcze wyjaśnić powstałe hasła, a kto bez powtórki wie, co to jest orzeczenie? Żadnych problemów nie było natomiast                             z odszyfrowaniem przysłów, które ilustrowały rysunki wyświetlane na ekranie. Natomiast drugo- i trzecioklasiści wykazali się dużą wiedzą oraz refleksem. Czasami już po kilku słowach odgadywali, jaka postać literacka ukryła się w rymowanej zagadce. Nie zapomnieliśmy również o naszych najmłodszych uczniach. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem układali z rozsypanek literowych podpisy do rysunków.

Każdy, kto odważył się wziąć udział w zaproponowanych przez nas „konkursach                 na kolanie”, otrzymał słodka nagrodę i drobny upominek.

Po zakończeniu ostatniej konkurencji ogłoszono wyniki konkursów, które odbyły się w ramach realizacji projektu „Ojczysty – zawsze czysty’.

 

Wyniki konkursu recytatorskiego klas 0 – III

Klasy 0 – I

  I miejsce – Iga Piwowarczyk klasa I a

 II miejsce – Marysia Wawiórko klasa 0 a

III miejsce – Marcin Oleksy klasa 0 a

Klasy II

  I miejsce – Aleksander Pawełek klasa II b i Karolina Niewiarowska klasa II b

 II miejsce – Gabriel Kończyło klasa II d i Piotr Ułanowicz klasa II b

III miejsce – Dawid Olichwier klasa II B i Zuzanna Siwek klasa II d

Wyróżnienie – Gabriela Chojnowska klasa II b

Klasy III

  I miejsce – Antonina Kaczmarczyk klasa III b i Natalia Tekień  klasa III a

 II miejsce – Julia Bednarska klasa III b i Kinga Markowska klasa III b

III miejsce – Adam Kędzierski  klasa III a

 

„Cudze chwalicie swego nie znacie” – konkurs recytatorski poezji regionalnej (kl. VI)

  I miejsce – Patrycja Kiełczewska klasa VI b

 II miejsce – Martyna Jasionowska klasa VI a

 

III miejsca nie przyznano.

 

 

„Weź byka za rogi” – konkurs ortograficzny (kl. II – VI)

Klasy II

  I miejsce – Dominik Karbowski klasa II b

 II miejsce – Zuzanna Siwek klasa II d

III miejsce – Kornelia Czyżewska klasa II b

Klasy III

  I miejsce – Zuzanna Kasprzyk klasa III a

 II miejsce –Gabriela Borkowska klasa III b

III miejsce – Antonina Kaczmarczyk klasa III b

Klasy IV

  I miejsce – Julia Bogdziewicz klasa IV b 

 II miejsce – Dawid Węgrowski klasa IV b

III miejsce – Wiktoria Siwek klasa IV a

Klasy V – VI

 I miejsce – Aleksandra Dźwilewska klasa VI a

                    Jakub Bugała klasa VI a

 II miejsce – Sandra Łapicz klasa V b

III miejsce – Gabriela Ziarko klasa VI b

 

 

 

 

 „Z językiem polskim za pan brat” – quiz językowy (kl. II – VI)

 

Klasy II

  I miejsce – Lena Sowul klasa II a

 II miejsce – Igor Grądzki klasa II a

III miejsce – Wiktoria Strześniewska klasa II a

Klasy III

  I miejsce – Antonina Kaczmarczyk klasa III b

 II miejsce – Zuzanna Kasprzyk klasa III a

III miejsce – Agnieszka Karpuk klasa III a

                    Milena Rymkiewicz klasa III a

Klasy IV 

  I miejsce – Wiktoria Siwek klasa IV a

 II  miejsce – Julia Bogdziewicz klasa IV b

III miejsce – Wiktoria Skorupska klasa IV b

Klasy V - VI  

  I miejsce – Patrycja Kiełczewska klasa VI b

 II miejsce – Amelia Złotocha klasa V a

III miejsce – Zuzanna Nalewajko klasa VI b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mistrz słowa” – konkurs pięknego czytania  (kl. II – VI)

 

Klasy II

  I miejsce – Dawid Olichwier klasa II b

 II miejsce – Klaudia Filutkowska klasa II b

III miejsce – Igor Grądzki klasa II a

Klasy III

  I miejsce – Zuzanna Kasprzyk klasa III a

 II miejsce – Piotr Wittlieb klasa III b

III miejsce – Gabriela Wądołowska klasa III b

                     Gabriela Borkowska klasa III b

Klasy IV

  I miejsce – Julia Bogdziewicz klasa IV b

 II miejsce – Wiktoria Skorupska klasa IV b

                     Wiktoria Siwek klasa IV a

III miejsce – Patrycja Modzelewska klasa IV a

Klasy V – VI

  I miejsce –  Jakub Bugała klasa VI a

 II miejsce – Wiktoria Archacka klasa V b

                      Emilia Ignatowicz klasa VI a

III miejsce – Gabriela Ziarko klasa VI b

 

 

„W krainie języka polskiego” – konkurs na plakat (kl. I – VI)

Klasy I – III

  I miejsce – klasa III b (9 pkt)

 II miejsce – klasa II d (8,5 pkt)

III miejsce – klasa III c (7,5 pkt)

Klasy IV – VI

  I miejsce – klasa V a (9,5 pkt)

 II miejsce – klasa IV b (8,75 pkt)

III miejsce – klasa VI a (7,2 pkt)

 

 

 

 

 

 

 

Następnie czekało na nas jeszcze ostatnie zadanie – wspólnie uzupełnialiśmy plakat „Co robić, by dbać o język ojczysty?” Pomysłów było wiele. Jak się okazało, większość z nas wie, co należy robić, by chronić język polski, tylko po prostu czasami o tym zapominamy.

 

 

 

 

 

 

Projekt edukacyjny „Ojczysty – zawsze czysty” i związane z nim działania został bardzo pozytywnie przyjęty przez całą społeczność szkolną. Pokazaliśmy, że język polski ma ogromne znaczenie we współczesnym świecie, a takie działania jak nasze, to mały, ale jakże ważny wkład młodych ludzi w ratowanie pięknej, polskiej mowy.

 

 

 

sp9_banerd

 

 

Świątecznie i wyjątkowo w naszej szkole

 

       W naszej szkole mogliśmy poczuć już dawno magię świąt, przybrała ona niecodzienny wystrój. Wszystkie klasy, korytarze i hole mienią się pięknymi dekoracjami, gwiazdkami, aniołkami, choinkami oraz świątecznymi pracami dzieci.
Wszyscy poczuliśmy, że zbliża się niezwykły okres - Wigilia i Boże Narodzenie. Czas wielkiej radości, miłości, czas przebaczania i pojednania, czas, który chcemy spędzić w gronie najbliższych.

       Dwa dni przed Wigilią, zgromadziliśmy się, aby wspólnie, z naszą szkolną rodziną świętować. By w klasach przełamać się opłatkiem i złożyć sobie serdeczne życzenia. W magiczną aurę świąt wprowadziło nas przedstawienie na motywach baśni Hansa Christiana Andersena „Dziewczyna z zapałkami”, które przygotowali uczniowie z klasy III b, pod opieką pani Wiesławy Witkowskiej oraz pani Joanny Kotarskiej. Szczególne podziękowania należą się wspaniałym rodzicom uczniów tej klasy, którzy wspierali nasze działania,przygotowywali stroje, szyli sukienki,a także akompaniowali na gitarze podczas prób i występu. Cieszymy się, że wspólnie możemy stworzyć prawdziwą sztukę. Mali aktorzy do przedstawienia przygotowywali się kilka miesięcy, uczyli się prawdziwej gry aktorskiej, śpiewu kolęd oraz układu tanecznego śnieżynek do piosenki Cohena ,, Hallelujah”. Śliczna, zimowa dekoracja z uliczką przedmieścia, z latarniami, z kominkiem w tle przeniosła nas w zimową wigilijną noc. Bardzo wzruszające i piękne przedstawienie przypomniało nam w przededniu tych rodzinnych świąt, że nie powinniśmy pozostawać obojętni wobec drugiego człowieka, który jak mała dziewczynka z zapałkami prosi o choć maleńkie wsparcie.

       Magia świąt i wyjątkowy nastrój trwały.
Po przepięknym, wzruszającym przedstawieniu uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach, aby tam podzielić się białym opłatkiem – znakiem pokoju i miłości oraz złożyć sobie serdeczne, płynące z głębi serca, życzenia. Był też czas na wspólne śpiewanie kolęd, ciepłą rozmowę, opowieści o tradycjach świątecznych panujących w naszych domach. (Zdjęcia)

 

                                                                                                         Wiesława Witkowska
                                                                                                             Joanna Kotarska

 

 

sp9_banerd

 

Sprawozdanie z konkursu plastyczno - literackiego na Kartkę Bożonarodzeniową
z życzeniami


       Dnia 15 grudnia 2016 roku rozstrzygnięto konkurs na kartkę bożonarodzeniową
z życzeniami. Miał on charakter plastyczno – literacki i był przeznaczony dla uczniów i ich rodzin z klas II-VI. Konkurs wprowadził wszystkich w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

       Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożonarodzeniowych, rozwijanie
i doskonalenie możliwości twórczych dzieci, właściwe redagowanie życzeń świątecznych oraz promowanie działań w gronie rodziny.

       Każdy uczestnik wraz ze swoją rodziną wykonał projekt kartki bożonarodzeniowej
i zredagował życzenia do kolegi, koleżanki, nauczyciela, p. dyrektora, następnie umieścił je w środku pracy.

       Na holu można obejrzeć prace konkursowe, zaś najpiękniejsze życzenia zostaną odczytane na apelach szkolnych.

       Wybór zwycięscy okazał się bardzo trudny, ponieważ każda kartka była pięknie
i estetycznie przygotowana, zaś życzenia doskonale oddawały atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

       Wyniki konkursu:

[b]Klasy II[/b]

       I miejsce – Karolina Truszkowska kl. II d

       II miejsce – Julia Laskowska kl. II d
                         Weronika Laskowska kl. II d
                         Judyta Modzelewska kl. II d

       III miejsce – Fabian Szuliński kl. II b

[b]Klasy III[/b]

       I miejsce – Natasza Głowacka kl. III a
                        Piotr Wittlieb kl. III b

       II miejsce – Filip Szymaszko kl. III c
                         Julia Zduńczyk kl. III a
                         Wojciech Grzesik kl. III b

       III miejsce – Antonina Kaczmarczyk kl. III b
                          Daria Stupak kl. III c

[b]Klasy IV-VI[/b]

       I miejsce – Tobiasz Ryk kl. VI b

       II miejsce – Gabriela Ziarko kl. VI b

[b]Wyróżnienia[/b]

       Agnieszka Karpuk kl. III a

       Gabriela Borkowska kl. III b

       Karolina Warsiewicz kl. III b

       Konkurs przygotowały panie: W. Witkowska, A. Sierzputowska, A. Kuligowska
i A. Karanowska (Zdjęcia)

 

 

sp9_banerd

 

„Hej, kolęda, kolęda!”

       Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie zbliża ludzi, daje poczucie bliskości. Pieśni bożonarodzeniowe, przepełnione miłością i dobrem, niosą radość i nadzieję.

       Taka właśnie atmosfera – ciepła, jedności i wzajemnego zrozumienia zapanowała w naszej szkole 15 grudnia w trakcie Koncertu Kolęd i Pastorałek.

       Przybyłych rodziców, uczniów i pracowników szkoły przywitał chór szkolny piosenką „Jest taki dzień”. Następnie na scenie zaprezentowali się uczniowie, jak również ich rodzice, którzy śpiewali i grali wraz ze swoimi pociechami. W trakcie koncertu usłyszeliśmy najbardziej znane polskie kolędy, pastorałki i inne świąteczne utwory we własnych aranżacjach i interpretacjach. Wspólnie śpiewaliśmy „Cichą noc”, „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem”. W świąteczny, magiczny nastrój przeniosły przepiękne pieśni „Maleńka Miłość” czy „Życzenia” wykonane przy akompaniamencie gitary oraz „Przybieżeli do Betlejem” zagrana na akordeonie. Wysłuchaliśmy mało znanych ludowych piosenek „Gore gwiazda Jezusowi”, „Śpij Jezu” czy „Przyjdź do mnie mały Jezusiku”. Natomiast o radości płynącej z przeżywania świąt przypomniały nam takie utwory jak „Cieszmy się” czy „Maleńka Gwiazdka”.

       Wspaniałe wykonanie każdego utworu niosło ogromną radość, pozwoliło chociaż na chwilę oderwać się od codzienności, zapomnieć o troskach i pracy.

       Zgromadzona publiczność chętnie włączała się do wspólnego śpiewu, więc cała szkoła rozbrzmiewała przepięknymi dźwiękami kolęd i pastorałek.

       Nasze spotkanie zakończyły życzenia świąteczne i piosenka wykonana przez chór szkolny „Przekażmy sobie znak pokoju”.

       Dodatkową atrakcją tego dnia był kiermasz świąteczny, na którym można było kupić piękne ozdoby: bombki, stroiki, choinki i aniołki wykonane przez nauczycieli z naszej szkoły.

       Zorganizowany przez nas koncert był wspaniałą okazją, aby zachować w pamięci niepowtarzalny urok kolęd i pastorałek, kultywować tradycję wspólnego kolędowania nie tylko w rodzinnym gronie. Pozwolił też przenieść się w wyjątkowy, wzruszający, świąteczny klimat. (Zdjęcia)

                                                                                                  Anna Lewoc

 

sp9_banerd

 

Wspólne wykonywanie ozdób świątecznych

       Przed latami okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny. Dziś, niestety, ten piękny zwyczaj łączący całe rodziny, zanika.

       Aby przywrócić tradycję wspólnego robienia stroików świątecznych, nauczycielki naszej szkoły, panie Agnieszka Karanowska, Beata Pudlis, Anna Lewoc i Agnieszka Sawicka, zaprosiły rodziców i uczniów na bezpłatne warsztaty bożonarodzeniowe.

       7 grudnia po południu do naszej szkoły przybyło około pięćdziesiąt osób, by wspólnie się bawić i twórczo działać. Wszystkim już od początku dopisywał dobry humor oraz zapał do pracy.

       Uczestnicy, z pomocą nauczycielek, robili bombki metodą decoupage, choinki z zielonego sizalu oraz białej włókniny, aniołki z szyszek i kartki świąteczne. Prace wykonywano rodzinnie – mama z dzieckiem, a także mama, babcia, tata i dziecko.

       Dwie godziny upłynęły w miłej, rodzinnej atmosferze. Tak, jak za czasów naszych prababek, były ploteczki i poważne rozmowy, śmiech i dowcipy, a w tle piękne polskie kolędy.

       Wszyscy uczestnicy warsztatów wykazali się dużym talentem plastycznym, cierpliwością oraz precyzją, a radość z efektów swojej pracy była ogromna.

       Mamy nadzieję, że te własnoręcznie wykonane przepiękne ozdoby (bo każdy swoją pracę zabierał ze sobą) znajdą poczesne miejsce w domach naszych uczniów i będą im przypominały, że szkoła to nie tylko nauka, ale też miejsce na wspólną, rodzinną zabawę. Liczne grono uczestników i ich pozytywne nastawienie udowodniło nam, że warto podejmować się wspólnych działań, zwłaszcza w tak pięknym, rodzinnym okresie, jakim jest Boże Narodzenie. Sadzimy też, że warto kontynuować piękną tradycję, pielęgnując dzieło naszych przodków i, zamiast kupować sztuczne bombki, razem z dziećmi wykonywać ozdoby. (Zdjęcia)

                                                                                                                Anna Lewoc

 

sp9_banerd

 

„Musicie mieć w sobie cos z orłów”

       28 listopada 2016 roku uczniowie piątych i szóstych klas obejrzeli montaż słowno-muzyczny „Musicie mieć w sobie coś z orłów”, na które zaprosiła nas społeczność zaprzyjaźnionego z nami Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ełku.

       Przedstawienie rozpoczęło się od wspaniale wykonanego tańca narodowego – poloneza. Następnie dziewczyna symbolizująca naszą Ojczyznę i chłopak grający kardynała Wyszyńskiego przenieśli widzów w odległe czasy Mieszka I i chrztu Polski. Potem aktorzy recytowali wiersze, cytowali myśli sławnych rodaków, a chór śpiewał pieśni patriotyczne. Na scenie pojawiała się też galeria sławnych Polaków – patriotów. Zobaczyliśmy wśród nich między innymi Mikołaja Reja, Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, Marię Skłodowską – Curie, Henryka Sienkiewicza, Józefa Piłsudskiego, czy Jana Pawła II. W trakcie przedstawienia obejrzeliśmy również prezentację multimedialną ukazującą historię i dorobek Polski.

       Dla nas wszystkich było to niecodzienne spotkanie z językiem polskim oraz historią naszej Ojczyzny, a przede wszystkim niezwykle cenna lekcja patriotyzmu. (Zdjęcia)

Granatowej Trójce jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie.

 

sp9_banerd

 

Jak sobie wróżyli dawni Mazurzy i Warmiacy?

       Co to są katarzynki? Dlaczego dawni Mazurzy i Warmiacy zamiast wosku lali olej? W jakim celu panny kładły pod poduszkę kalesony ojca lub obejmowały sztachety? Czemu na dwa tygodnie przed andrzejkami mająca się ku sobie para ścinała dwie gałązki i wstawiała je do wody?

       Odpowiedzi na te i inne pytania poznali uczniowie klasy VI b, którzy 23 listopada pod opieką wychowawczyni, pani Anny Lewoc, udali się do Muzeum Historycznego w Ełku. Uczestniczyli tam w zajęciach edukacyjnych zatytułowanych „Jak sobie wróżyli dawni Mazurzy i Warmiacy”.

       Dla szóstoklasiści była to niezwykła podróż w przeszłość. Dowiedzieli się, że wróżby andrzejkowe mają korzenie w prastarej, jeszcze pogańskiej tradycji, związanej z końcem starego i początkiem nowego roku. Wraz z rozpowszechnianiem się chrześcijaństwa na naszych ziemiach, świętowanie to zostało przesunięte na koniec listopada, wtedy bowiem rozpoczyna się rok liturgiczny. Mazurzy i Warmiacy od wieków kultywowali tradycje i, często mimo zakazów, obchodzili andrzejki i katarzynki. A zabaw i sposobów wróżenia znali naprawdę dużo. Wiele z tych zwyczajów odeszło w przeszłość. Dlatego też zajęcia w ełckim muzeum były dla uczniów świetną lekcją, w czasie której mogli poznać przeszłość swojego regionu, jego tradycje, folklor i zapomniane zwyczaje.

       W czasie spotkania był też czas na zabawę. Szóstoklasiści z zainteresowaniem oglądali stare książki z modlitwami i próbowali odczytać teksty zapisane po niemiecku. Na koniec zrobili duże serca. Później dziewczęta wróżyły sobie, jak będzie miał na imię ich mąż, a chłopcy poznali imię przyszłej żony.

       Wycieczka do Muzeum Historycznego okazała się bardzo trafnym pomysłem, na to, by rozbudzić zainteresowania uczniów dziedzictwem kulturowym regionu i poznać inne oblicze małej ojczyzny. (Zdjęcia)

                                                                                                         Anna Lewoc

 

                       sp9_banerd

 

Sprawozdanie z Międzyszkolnego Konkursu
„Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana”

       21 listopada 2016 r. w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku odbyła się III edycja Międzyszkolnego Konkursu „Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana”. Jego organizatorami są Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku oraz Muzeum Historyczne w Ełku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz.

       Celem konkursu było wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, przybliżenie historii Polski, przywrócenie naszej zbiorowej pamięci poezji i pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju.

       W tym roku naszą szkołę w konkursie reprezentowało siedmioro uczestników: Antonina Kaczmarczyk z kl. III b, której opiekunką była p. Wiesława Witkowska, Aleksandra Dźwilewska z kl. VI a i Hubert Wybranowski z kl. V b w konkursie recytatorskim, Antonina Grądzka z kl. IV b w muzycznym oraz Wiktoria Siwek z kl. IV a, Julia Zakrzewska z kl. VI b i Tobiasz Ryk z kl. VI b. Uczniów starszych klas do konkursu uczniów przygotowywały panie Anna Chmielecka, Anna Lewoc i Anna Nartowicz.

 Nasi wychowankowie godnie zaprezentowali szkołę, chociaż nie wszystkim udało się stanąć na podium. Konkurencja była naprawdę bardzo duża. Cieszymy się z trzeciego miejsca Julki Zakrzewskiej oraz wyróżnień, które zdobyli Tosia Kaczmarczyk, Wiktoria Siwek i Tobiasz Ryk. (Zdjęcia)

Nagrodzone prace naszych uczniów


                                           Julki                                                  Wiktorii

 

Tobiasza

                                                                                                         Anna Lewoc

 

                       sp9_banerd

 

Sprawozdanie – „Marsz Świętych”

       W ostatni piątek października (28.10.2016r.) w naszym Kościele Parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Sługi w Ełku odbył się „Marsz Świętych”. Został zorganizowany przez Zespół Katechetyczny i z pomocą nauczycieli naszej szkoły. W marszu z okazji Wszystkich Świętych uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz Gimnazjum nr 3 pod opieką wychowawców oraz nauczycieli.

       Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie sylwetek różnych świętych, którzy mogą być wzorem do naśladowania, autorytetem dla dzieci i młodzieży, a także ukazanie świętości jako normalności naszego życia. Była to także okazja do poznania polskich tradycji i zwyczajów chrześcijańskich związanych z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. W czasie spotkania w kościele rozstrzygnięte zostały także dwa konkursy: na najpiękniejsze przebranie za świętego oraz na transparent z hasłem zachęcającym do życia w świętości.

       Nasz inicjatywa spotkała się z przychylnym przyjęciem i żywym odzewem. Wprawdzie deszczowa pogoda pokrzyżowała plany i nie przeszliśmy barwnym korowodem ulicami Konieczek, ale główny cel „Marszu Świętych” został osiągnięty – młodzi ludzie uczcili ludzi wyniesionych na ołtarze oraz zamanifestowali swoją jedność i udowodnili, że Uroczystość Wszystkich Świętych to jeden z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. (Zdjęcia)

Zespół katechetyczny: pani Urszula Godlewska i Ks. Paweł Zaskowski

 

                          sp9_banerd

 

Sprawozdanie z konkursu „Nasz Patron – Jan Paweł II”

       Na początku października opiekunki Samorządu Uczniowskiego, pani Grażyna Barcińska i pani Anna Lewoc, zaproponowały uczniom udział w konkursie „Nasz Patron – Jan Paweł II”.

       Główne cele tego przedsięwzięcia to:

­       -       pielęgnowanie pamięci o patronie szkoły Janie Pawle II;
­
       -       popularyzacja wiedzy o życiu, nauczaniu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II;
­
       -       pogłębianie znajomości nauczania Jana Pawła II i przesłania Jego pontyfikatu;
­
       -       rozbudzanie zainteresowania wśród dzieci osobą wybitnego Polaka;
­
       -       kształtowanie postawy szacunku i uznania dla Papieża Polaka.

       Zadaniem uczniów było wykonanie albumu o Janie Pawle II. W pracach należało uwzględnić takie informacje jak: życie i działalność Ojca Świętego oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku. Albumy dzieci (indywidualnie albo w zespołach) mogły przygotować w czasie godzin wychowawczych poświęconych patronowi szkoły lub w domu. Przy ocenie prac komisja w składzie: Anna Lewoc, Grażyna Barcińska, Anna Chmielecka i Barbara Jabłońska brała pod uwagę poprawność rzeczową, oryginalność, pomysłowość, oraz estetykę wykonania.

       Na konkurs wpłynęło 17 albumów, które wykonało w sumie dwadzieścioro siedmioro uczniów z klas IV – VI.

       Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

               miejsce – Bartosz Budziński kl. IV b – 26,5 pkt

              II miejsce – Magdalena Szyszkowska kl. V b – 25 pkt
                                 Patrycja Kiełczewska kl. VI b – 25 pkt

              III miejsce – Malwina Petruczenko i Aleksandra Kowalewska kl. VI b – 22,5 pkt

Laureaci konkursu ze swoimi pracami

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom dużej wiedzy i pomysłowości!
(Zdjęcia)

                                                                                                                Anna Lewoc

 

                          sp9_banerd

 

Sprawozdanie z apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2016

       Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy w naszej szkole uroczystym apelem, który odbył się dnia 10 listopada 2016 roku na trzeciej godzinie lekcyjnej.

       Na apel przybyli wszyscy uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

       Przedstawiono rys historyczny dotyczący utraty przez Polskę niepodległości oraz jej odzyskania. Występy uczniów przeplatane były pieśniami patriotycznymi. Zabrzmiały między innymi: Rota, Warszawianka 1830, Marsz Pierwszej Brygady, Białe róże, Tu wszędzie jest moja Ojczyzna.

       Po apelu klasy 4-6 wystąpiły w koncercie pieśni patriotycznych. Każda klasa przygotowała jedną pieśń:

       4a – O mój rozmarynie

       4b – Pieśń małego patrioty,

       5b – Wojenko, wojenko

       6a – Legiony

       6b – Szara piechota

       Cały apel oraz wykonane na nim pieśni przygotowała i przedstawiła klasa 5a pod kierunkiem pań: Agnieszki Gilewskiej, Ewy Grabowskiej i Joanny Zgódki.

       W apelu wziął udział poczet sztandarowy, całość poprowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. (Zdjęcia)

                                                                                                        Joanna Zgódka

 

                          sp9_banerd

 

       Dnia 22 X 2016 r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Mój przyjaciel Święty”. Jego celem było przybliżenie sylwetek różnych świętych, którzy mogą być wzorem do naśladowania dla dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą inspirację postaci jednego świętego. Uczestnicy konkursu zanim przystąpili do malowania portretów, samodzielnie wyszukiwali informacje o ludziach, którzy zostali kanonizowani. Poznawali ich życie i działalność. Na uwagę zasługuje fakt, iż wielu uczniów wybrało świętych pochodzących z naszego kraju. Konkurs był skierowany do uczniów kl. I-VI. Wzięło w nim udział 35 uczestników.

       Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

              1 miejsce

                     -Alicja Cimochowska kl. 3C

              2 miejsce

                     -Wiktoria Milanowska kl. 5A

              3 miejsce

                     -Gosia Rybicka kl. 2C

       Wyróżnienie

              -Kinga Bernchard kl. 2C

              -Łucja Czapczyk kl. 2C

              -Filip Godlewski kl. 2C

       Konkurs przeprowadziła pani Urszula Godlewska i ks. Paweł Zaskowski. (Zdjęcia)

 

                          sp9_banerd

 

Laurka dla Polski

       Jan Paweł II powiedział: Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.”

       Wierni nauce Naszego Patrona wychowujemy młode pokolenie w duchu miłości do Ojczyzny, uczymy radości z odkrywania narodowej i historycznej tożsamości, pielęgnujemy polski język, kulturę i tradycje.

       Dziewięćdziesiątą ósmą rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości postanowiliśmy uczcić w wyjątkowy sposób. Na przełomie października i listopada uczniowie wspólnie z nauczycielami na zajęciach i godzinach wychowawczych przygotowali laurki, na których zapisali życzenia dla Polski. Dzieci wykazały się wielką pomysłowością i kreatywnością. Wykonały laurki malowane, rysowane, wyklejane, wydzierane, płaskie i przestrzenne. Również życzenia były ciekawe i zaskakujące. Większość dotyczyła zachowania przez nasz kraj wolności, powodzenia w realizacji planów i szczęścia dla wszystkich Polaków. Pojawiły się też i takie, które mówiły o rozkwicie państwa, mądrych wyborach, zwycięstwach naszych sportowców, czy powrocie rodaków z zagranicy.

       Wszystkie uczniowskie prace zostały następnie spakowane do dużego pudełka i, wraz życzeniami z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości, wysłane do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

       Zainicjowane przez panią Annę Lewoc działanie „Laurka dla Polski”, mające na celu rozbudzanie uczuć patriotycznych, szacunku i miłości do Ojczyzny i jej trudnej historii, spotkało się z pozytywnym odzewem całej społeczności szkolnej. Kartki z życzeniami wykonywały z dużym zaangażowaniem wszystkie klasy, nawet najmłodsi z zerówek. (Zdjęcia)

 

                          sp9_banerd

 

 

Sprawozdanie z wycieczki do Olsztyna

       20 października 2016 r. szóstoklasiści z naszej szkoły pod opieką pani Ewy Grabowskiej, Anny Nartowicz i Anny Lewoc pojechali na wycieczkę do Olsztyna.

       Najpierw zatrzymaliśmy się w Muzeum Przyrody. Tu, w pałacu z końca XIX, obejrzeliśmy bardzo ciekawe eksponaty – zwierzęta, które mieszkają na terenie naszego województwa. Zwiedzając muzeum, wzięliśmy również udział w grze dydaktycznej. Zadaniem uczniów było odszukanie wśród zbiorów i nazwanie przedstawicieli różnych gatunków ssaków, ptaków, ryb i gadów występujących na Warmii i Mazurach. Następnie uczestniczyliśmy w lekcji, w czasie której poznaliśmy wiele ciekawostek o florze i faunie naszego regionu.

       Z muzeum udaliśmy się do Planetarium, gdzie, w trakcie projekcji edukacyjne pt. „Opowieści o niebie i gwiazdach”, przenieśliśmy się w wirtualną podróż po niebie i uczyliśmy się rozpoznawać planety i gwiazdozbiory.

       Ostatnim etapem naszej wycieczki był Zamek Kapituły Warmińskiej, którego najbardziej znanym mieszkańcem był Mikołaj Kopernik. Najpierw poznaliśmy krótką historię Warmii i Olsztyna. Następnie podziwialiśmy pamiątki po wielkim polskim astronomie, na przykład tablicę doświadczalną z 1517 r., czy inkunabuł medyczny pochodzący z biblioteki Kopernika. Oglądaliśmy również zabytki archeologiczne, numizmatyczne i piśmiennicze, kolekcje rzeźby gotyckiej, malarstwa religijnego, portretu holenderskiego, wyrobów konwisarskich i ludwisarskich, grafiki współczesnej. Zaciekawiła nas również sala prezentująca sztukę, rzemiosło artystyczne i kulturę ludową Warmii.

       Wycieczka była dla nas wszystkich bardzo interesującą lekcją przyrody i historii naszego regionu. Dała nam możliwość poznania (innego niż na zajęciach szkolnych) środowiska przyrodniczego, historii i tradycji naszego regionu, które są przecież elementem dziedzictwa narodowego kraju. (Zdjęcia)

 

                          sp9_banerd

 

Sprzątanie grobów

       Tradycją naszej szkoły jest, że tuż przed dniem Wszystkich Świętych przedstawiciele Dziewiątki porządkują zapomniane i opuszczone groby.

       W tym roku, 26 października, na cmentarz miejski w Ełku pod opieką Pani Urszuli Godlewskiej i Agnieszki Sawickiej udali się uczniowie klasy 3c. Trzecioklasiści sprzątali groby zaniedbane oraz te, które stały się miejscem spoczynku osób zasłużonych ojczyźnie. Głównym celem naszego działania było rozbudzenie wrażliwości na estetyczny wygląd mogił, a także przypomnienie tego, jak ważne jest objęcie pamięcią modlitewną dusz zmarłych. Ponadto porządkowanie grobów ludzi, którzy swoje życie poświęcili dla dobra Ojczyzny, to znak szacunku, pamięci i wdzięczności wobec naszych przodków.

       Dzieci pracowały z dużym zapałem i wykazały się wielkim zaangażowaniem w prace porządkowe na cmentarzu. Mogą być dumne z wykonanego zadania. (Zdjęcia)

 

                          sp9_banerd

 

Sprawozdanie z konkursów historycznych

       3 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyły się dwa konkursy historyczne:

                     „Polska pierwszych Piastów” dla klas piątych,

                     „Polska pod zaborami” dla klas szóstych.

       Głównym celem obu konkursów było rozbudzanie zainteresowania historią własnego kraju.

       Wyniki przedstawiają się następująco:

       „Polska pierwszych Piastów”

              I miejsce – Adam Orzechowski klasa V b (34 p.)

              II miejsce – Weronika Stupak klasa V b (27,5 p)

              III miejsce – Adrianna Ramotowska klasa V b (17 p.)

       „Polska pod zaborami”

              I miejsce – Samuel Chodorowski klasa VI b (45 p.)

              II miejsce – Jakub Bugała klasa VI a (44 p.)

              III miejsce – Bartosz Malinowski klasa VI b (32,5 p.)

Oba konkursy przygotowała i przeprowadziła pani Anna Lewoc.

 

                          sp9_banerd

 

 

Bieg Papieski

       Od wielu lat drużyna lekkoatletów z naszej szkoły bierze udział w kolejnych edycjach Biegu Papieskiego organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a finansowanego przez Urząd Miasta Ełk. Jest to sportowa formuła dedykowana Janowi Pawłowi II w ramach Ełckich Dni Papieskich, które obchodzone są co roku 16 października. Jej głównym celem jest upamiętnienie rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Wspominamy również wydarzenie z 1999 r, kiedy to na Placu nad rzeką przemawiał do ełczan nasz Wielki Rodak. Pamiętamy, że papież był zapalonym sportowcem, kochał dzieci i uwielbiał przebywać z młodymi. O tym, że pamięć o Papieżu Polaku jest wciąż żywa udowodnili nam uczestnicy biegu.

       Dokładnie w tym samym miejscu co przed laty, dnia 18.10.2016 r. plac wokół pomnika Jana Pawła II w Ełku zapełnił się setkami młodych zawodników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nie mogło wśród nich zabraknąć uczniów Szkoły Podstawowej nr 9, której patronem jest Jan Paweł II.

       Zawodnicy szkół podstawowych ścigali się na dystansach od 600 do 1000 metrów, w kategorii dziewcząt i chłopców.

       Uczniowie naszej szkoły od lat w Biegu Papieskim zajmują czołowe miejsca. Podobnie było i w tym roku. Na dystansie 800 m. pierwsze miejsce zajął Jakub Danowski z kl. V b. Na dystansie 1000 m. drugi na metę przybiegł Mikołaj Malinowski z kl. VI b. Wśród dziewcząt najlepsza była Wanesa Waszkiewicz z kl. VI b, która zajęła X miejsce. W ogólnej klasyfikacji, wśród wszystkich szkół podstawowych, chłopcy z Dziewiątki zajęli II miejsce.

       Na uwagę zasługuje oprawa oraz sponsorzy, którzy przygotowali ciepłą herbatę i zupę. Każdy z uczestników otrzymał słodki upominek. (Zdjęcia)

                                                                                                             Dorota Markowska

 

Szkoła wierna dziedzictwu

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku