Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

„Niech ćwiczenia fizyczne będą częścią waszego poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu”

Jan Paweł II

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ROK SZKOLNY 2015/2016  

1.      Problem priorytetowy: „Aktywność fizyczna”

Opis problemu:

Na podstawie zachowania uczniów, rozmów z nauczycielami i pracownikami szkoły, opinii wychowawców oraz ankiety do rodziców, nauczycieli  i dzieci stwierdzono, że należy:

-        pogłębić świadomość wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,

-        kształcić właściwe postawy społeczne,

-        kształcić nawyk aktywnego wypoczynku,

-        kształtować obyczaj aktywności fizycznej i dbałości o zdrowie w okresie nauki szkolnej i po jej zakończeniu,

-        uświadomić potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie,

-        kształtować poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Naszym priorytetem jest wyrabianie w uczniach, rodzicach, nauczycielach i pracownikach szkoły właściwych postaw, nawyków, zachowań i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i sprawność fizyczną.  

 

2.      Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Kształtowanie pozytywnych postaw aktywnego trybu życia jest ważnym aspektem dbałości o swoje zdrowie. Aktywność fizyczna odgrywa bardzo ważna rolę w profilaktyce wielu chorób, głównie rosnącego wciąż problemu otyłości, który coraz bardziej zaczyna dotykać dzieci i młodzież. Niski poziom aktywności fizycznej uznawany jest za istotny czynnik powodujący choroby układu krążenia i nowotworów. Środki masowego przekazu donoszą o rosnącej ciągle w naszym kraju liczbie dzieci i młodzieży z nadwagą. American Heart Association (stanowisko z 2005 r.) uważa, że dzieci i młodzież powinni poświęcać ok. 60 min. dziennie na aktywność fizyczną o umiarkowanej lub dużej intensywności fizycznej. Ma to wpływ nie tylko na zdrowie, ale również na wyniki w nauce.

 

3.      Przyczyny istnienia problemu:

-       bagatelizowanie roli aktywności fizycznej,

-       niewłaściwe zachowania wyniesione ze środowiska rówieśniczego, rodzinnego i innych,

-       niska świadomość zagrożeń wynikających z biernego stylu życia.,

-       nieumiejętność praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy.

 

4.      Rozwiązania umożliwiające usunięcie problemu:

-       edukacja nauczycieli, udział w różnych formach dokształcania się, wymiana doświadczeń,

-       współpraca z rodzicami ukierunkowana na aktywność fizyczną dzieci,

-       opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych,

-       opracowanie scenariuszy zajęć do realizacji na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

5.      Kryterium sukcesu:

60% rodziców zauważy zmiany w podejściu ich dzieci do aktywności fizycznej, nauczyciele dostrzegą zmiany w osiągnięciach uczniów. 80% uczniów wykaże w ankiecie zainteresowania sportowe, zmniejszy się liczba osób niećwiczących na lekcjach wychowania fizycznego. Całe środowisko szkolne zwiększy świadomość wpływu aktywnego stylu życia na zdrowie.

 

6.      Plan pracy (format pdf).

 

 

sp9_banerd


 

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.
Jan Paweł II 

 

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

1.      Problem priorytetowy: „Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych”

Opis problemu:

Na podstawie zachowania uczniów, rozmów z nauczycielami i pracownikami szkoły, opinii wychowawców oraz ankiety do rodziców, nauczycieli  i dzieci stwierdzono, że należy:

-       podnieść poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole,

-       pogłębić świadomość o niebezpieczeństwach wynikających z niewłaściwego zachowania podczas przerw i zabaw na świeżym powietrzu,

-       zwiększyć wiedzę dotyczącą zagrożeń w Internecie,

-       wzmocnić świadomość wagi bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i do domu,

-       pogłębić wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

-       doskonalić umiejętność właściwego reagowania i postępowania a sytuacji zagrożenia pożarowego i innych.

Naszym priorytetem jest wyrabianie w uczniach, rodzicach, nauczycielach i pracownikach szkoły właściwych postaw, nawyków, zachowań i poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.  

2.      Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Kształtowanie pozytywnych postaw bezpieczeństwa jest ważnym aspektem życia umożliwiającym kontrolę swojego zachowania. To rodzina przekazuje pierwsze wiadomości na ten temat. Szkoła pogłębia poczucie dbałości o zdrowie swoje i innych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Człowiek, grupa społeczna, starają się tak oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój i niepewność. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do wewnątrz; tak samo powinny być skierowane działania w celu ich likwidowania.

3.      Przyczyny istnienia problemu:

-       bagatelizowanie zasad właściwego zachowania na przerwach,

-       niewłaściwe zachowania wyniesione ze środowiska rówieśniczego, rodzinnego i innych,

-       niska świadomość zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, telewizji itp.,

-       lekceważenie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa,

-       nieumiejętność praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy.

4.      Rozwiązania umożliwiające usunięcie problemu:

-       edukacja nauczycieli, udział w różnych formach dokształcania się, wymiana doświadczeń,

-       współpraca z rodzicami ukierunkowana na bezpieczeństwo dzieci,

-       opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych,

-       opracowanie scenariuszy zajęć do realizacji na wszystkich etapach edukacyjnych,

-       organizacja spotkań z policjantem, lekarzem, ratownikiem.

5.      Kryterium sukcesu:

60% rodziców zauważy zmiany zaistniałe w szkole, nauczyciele dostrzegą zmiany w zachowaniu uczniów na terenie szkoły. 80% uczniów wykaże w ankiecie poprawę bezpieczeństwa swojego i innych, pogłębi wiadomości na temat bezpieczeństwa i je praktycznie zastosuje.

6.      Plan pracy (format pdf).

 

Opracowanie:     A. Karanowska,

D. Markowska,

E. Rafałowska

 

sp9_banerd


Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.
Jan Paweł II 

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ROK SZKOLNY 2013/2014

1. Problem priorytetowy: Zdrowo się odżywiamy.

Opis problemu:

Na podstawie obserwacji uczniów, rozmów z nauczycielami i pracownikami szkoły, opinii wychowawców oraz ankiety do rodziców stwierdzono, że:

-      większa część uczniów odżywia się nieprawidłowo,

-      część uczniów przychodzi do szkoły bez zjedzenia śniadania,

-      nie wszystkie dzieci przynoszą do szkoły II śniadanie,

-      często uczniowie do szkoły na II śniadanie przynoszą słodycze (lub kupują je w sklepiku szkolnym),

-      niewielu naszych uczniów je codziennie owoce i warzywa,

-      większość uczniów słodycze je codziennie,

 

Naszym nadrzędnym celem jest wyrabianie w uczniach, rodzicach, nauczycielach i pracownikach szkoły właściwych postaw i nawyków żywieniowych i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest przed wszystkim rolą domu rodzinnego. Jednakże szkoła jest miejscem, które nie tylko uczy, ale i wychowuje. Dbając o zdrowie i prawidłowy rozwój naszych uczniów, chcemy kształtować w nich właściwe nawyki żywieniowe, które zapobiegają różnym chorobom. Wpływają one również na dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne każdego człowieka,
a przez to rzutują na aktywność uczniów oraz ich sukcesy edukacyjne. Swoje działania wiedzę i wsparcie chcemy skierować do całej społeczności szkolnej (uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych).

 

2. Przyczyny istnienia problemu:

-        niewłaściwe nawyki żywieniowe,

-        pośpiech, zapracowanie rodziców, brak czasu na przygotowanie

-        łatwa dostępność niezdrowego jedzenia,

-        uleganie wszechobecnym reklamom,

-        słaba znajomość i umiejętność planowania prawidłowego jadłospisu

 

3. Rozwiązania umożliwiające usunięcie problemu:

-        edukacja nauczycieli, udział w różnych formach dokształcania się,

-        współpraca z rodzicami ukierunkowana na racjonalne odżywianie dzieci,

-        wymiana doświadczeń między nauczycielami i rodzicami,

-        opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych,

-        opracowanie scenariuszy zajęć do realizacji na wszystkich etapach edukacyjnych,

-        organizacja spotkań z pielęgniarką, stomatologiem i dietetykiem,

-        współpraca z ajentem sklepiku szkolnego (wyeliminowanie z asortymentu niezdrowych produktów, np. chipsów, napojów gazowanych itp.

 

4. Kryterium sukcesu:

60% rodziców zauważy zmiany zaistniałe w szkole, nauczyciele dostrzegą wzrost spożywania przez uczniów śniadania w domu i II śniadania w szkole, 80% uczniów wykaże w ankiecie prawidłowe zachowania w zakresie odżywiania się.

5. Plan pracy (format pdf).

 

Szkolny zespół ds. SzPZ:

Koordynator zespołu - wicedyrektor Barbara Dardzińska

Nauczyciele:

Grażyna Barcińska

Anna Chmielecka

Urszula Godlewska

Ewa Grabowska

Ewa Gronek

Agnieszka Karanowska

Anna Lewoc

Stanisław Masłowski

Dorota Markowska

Anna Nartowicz

Elżbieta Rafałowska

Barbara Rzeniewicz

Pielęgniarka szkolna

Ewa Chrzanowska

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego:

Monika Karpuk

Agnieszka Różańska

Anna Sołtys

Przedstawiciel Rady Rodziców: przewodniczący

Dariusz Wasilewski 

Promujemy zdrowie

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku