Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

Uczniowski Klub Sportowy "Konieczki"

  Uczniowski Klub Sportowy"Konieczki" został zarejestrowany w Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach w Wydziale Kultury Fizycznej i Sportu 26 marca 1996 roku.

  Do chwili powstania Gimnazjum Nr 3 w Ełku Klub działał przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ełku. Obecnie zrzesza uczniów, nauczycieli i sympatyków obu szkół. Klub planuje i organizuje pozalekcyjne życie sportowe uczniów w oparciu o obiekty sportowe obu szkół oraz o pomoc materialną rodziców, sympatyków, sponsorów i samorządu terytorialnego.

  Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. Obecnie Klub zrzesza około 100 członków - zawodników, działaczy i sympatyków.

  W pierwszym okresie działaniami Klubu kierował Zarząd w składzie : Andrzej Zdanowski, Stanisław Malinowski, Artur Urbański, Zofia Łukawska, Adam Zawadzki, Michał Kalinowski, Krzysztof Konowalski.

 

Sprawozdanie z działalności sekcji tenisa stołowego przy UKS "Konieczki" w 2014 r.

  Sekcja tenisa stołowego liczy 20 zawodników, jest to grupa mieszana z przewagą dziewcząt. Treningi prowadzone są trzy razy w tygodniu po dwie godziny, które odbywają się na sali gimnastycznej przy 8-9 stołach / część należy wymienić / . Zadawalające jest to że na zajęcia uczęszcza duża grupa początkujących z klas 2-3 z przewgą dziewcząt.

  W minionym roku otrzymaliśmy jedną dotację – " Grant Duży" na współzawodnictwo sportowe i wypoczynek letni obie z UM oraz przeprowadziliśmy "Zimowisko" przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku.

  Dzięki otrzymanym środkom mogliśmy systematycznie uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego na szczeblu wojewódzkim i regionalnym.

  Łącznie wzięliśmy udział w 15 turniejach – w 6 Lidzbarku Warmińskim, 2 Kętrzynie, 2 Olecku,2Pisanicy,2GiżyckuiGołdapi.

  Do wyróżniających zawodników należą / wyniki z turniejów wojewódzkich / ; Elżbieta Prostko 3 miejsce w kat. żak, Mikołaj Malinowski 3 i 4 miejsce w kat. żak , Wojciech Gajewski 5 miejsce w kat. żak, Aleksandra Kulesza 4 I 5 miejsce w kategorii młodziczek, Daniel Szałaj 5 i 6 miejsce w kat. młodzików , Tomasz Prostko 6 miejsce w kat. Kadetów.

  W/w zawodnicy posiadają licencje P Z T S dzięki temu są klasyfikowani w rankingu ogólnopolskim w swoich kategoriach wiekowych.

 

Trener II klasy tenisa stołowego - Stanisław Malinowski
Ełk, 16.01.2015 r.

 

ZEBRANIE  ZARZĄDU  UKS " Konieczki" przy SP 9 w EŁKU

  W dniu 19.01.2015 r. w gabinecie dyrektora SP 9 w Ełku odbyło się zebranie sprawozdawcze Uczniowskiego Klubu Sportowego "Konieczki" za rok 2014 w obecności prezesa klubu Andrzeja Zdanowskiego, zastępcy prezesa Michała Kalinowskiego i sekretarza Stanisława Malinowskiego.


1/ Prezes Andrzej Zdanowski poinformował że w tym roku kończy się 4 letnia kadencja Zarządu. W związku z tym na przełomie sierpnia i września odbędą się wybory na następną kadencję.


2/ Podsumowanie działalności sekcji sportowych działających przy klubie; a/ trener żeglarstwa Michał Kalinowski odczytał pisemne sprawozdanie z działalności swojej sekcji z minionego roku / sprawozdanie załączone do protokołu /, b/ trener tenisa stołowego Stanisław Malinowski również odczytał sprawozdanie z działalności sekcji tenisa i sukcesy z udziału podopiecznych na zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i regionalnym / sprawozdanie w załączniku /.


3/ Sprawozdanie finansowe przygotowane przez księgową Agnieszkę Szałaj przedstawił Andrzej Zdanowski, na koncie pozostało ok. 680,00 zł.


4/ Wnioski ; Stanisław Malinowski na zakończenie sprawozdania zakomunikował, iż stoły do tenisa stołowego są już stare / 15-20 letnie - 6 stołów/ ,straciły certyfikat użyteczności / nie będą dopuszczone do organizowania turniejów/ . W związku z powyższym należy sukcesywnie wymieniać / koszt jednego dość solidnego stołu ok. 2000,00 zł / . Michał Kalinowski poinformował , iż środki na koncie pozostaną do dyspozycji jego sekcji. W związku z tym ,iż roczne utrzymanie konta bankowego w PKO kosztuje nas ok. 400,00 zł / opłaty bankowe / należy poczynić kroki w celu przeniesienia do takiego innego banku, który pobiera mniejsze prowizje lub bez prowizji / w celach oszczędnościowych /. Nasz klub utrzymuje się ze składek członkowskich lub dotacji grantowych.

Sprawozdanie sekcji żeglarskiej UKS Konieczki za rok 2010.

  Sekcja żeglarska i sportów wodnych UKS Konieczki liczy obecnie 12 członków. Nowy nabór odbył się we wrześniu 2010 roku. Zajęcia odbywają się na wodzie w MOS Ełk, a w okresie jesienno – zimowym na basenie i sali gimnastycznej w SP. nr 9, 2 razy w tygodniu.

  W roku 2010 uczestniczyliśmy w 4 regatach żeglarskich: w Węgorzewie, Augustowie (2 razy) i Ełku. Najlepsze wyniki osiągnęła Katarzyna Kamińska: 5 miejsce w regatach o Puchar Burmistrza Augustowa (lipiec); 6 miejsce regatach o Puchar Starosty Ełckiego (wrzesień) oraz Klaudia Dominik: 10 miejsce w regatach w Augustowie.

  W okresie wakacji od 29.06 – 12.07 organizowaliśmy obóz żeglarski w Augustowie. Uczestniczyło w nim 36 młodych żeglarzy z Warszawy, Elbląga, Pisza i Ełku (8 z UKS Konieczki). W dniach 24 – 25.09 organizowaliśmy rejs jachtem DZ po jeziorach augustowskich, w którym uczestniczyło 9 początkujących żeglarzy z UKS Konieczki.

Opiekun sekcji:
Michał Kalinowski

 


 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku