Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
To lubię
Harmonogram
Wybrane projekty

Program To lubięTo lubię

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku przystąpiła do realizacji projektów w ramach programu To lubię.

Program To lubię zakwalifikowany został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do finansowania w ramach konkursu "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe".
Źródłem finansowania programu będą środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1 a. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) i Uzupełnienia Programu w 74.99% oraz z budżetu państwa (MEN) - w 25,01% całkowitej wysokości dotacji 6mln zł.
Program będzie wdrażany w szkołach całego powiatu ełckiego w okresie od 1 lutego 2007r. do 31 marca 2008 r.

Uczestnictwo w programie To lubię będzie polegało na zaplanowaniu i zrealizowaniu przez szkoły działań w ramach projektów rozwojowych szkół w trzech obszarach wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Są to następujące obszary:

  1. Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych.
  2. Zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.
  3. Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

W ramach programu To lubię udostępniona będzie witryna internetowa www.tolubie.edu.pl, na której zostaną zamieszczone wszystkie istotne informacje, materiały pomocnicze, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Każda szkoła będzie miała możliwość umieszczenia na witrynie programu To lubię informacji o swojej szkole i zaprezentowania działań realizowanych w ramach programu.

 

 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku