Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 63 56 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 63 57

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny kl. 1-3

(87) 732 63 53 

Pedagog szkolny kl. 4-8

(87) 732 63 55

Intendent

(87) 732 63 64 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 63 54

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Ogłoszenie!

Zasady zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki


       Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

       Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

              • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);

              • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

       Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
       Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.

       1. Po przyjęciu książek od... [ czytaj więcej ]


 Ogłoszenie!

       7 czerwca został rozstrzygnięty w katedrze ełckiej XXII Diecezjalny Konkurs ,,Jan Paweł II-Święty Naszych Czasów"

Cieszymy się bardzo z sukcesów naszych uczennic,które godnie reprezentowały naszą szkołę i zdobyły pierwsze miejsca.

W kategorii literackiej Antonina Kaczmarczyk ucz. kl 6 b,a wyróżnienie przyznano jej w kategorii recytatorskiej.

       Muzycznie nie zawiodła nas Tatiana Karpienko ucz kl 6 b ,a piękną prezentację o Janie Pawle II zrobiła Oliwia... [ czytaj więcej ]


 Ogłoszenie!

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące
podczas organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w dniu 16-18.06.2020 w Szkole Podstawowej nr 9
im. Jana Pawła II w Ełku


       Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

       1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator, członkowie zespołu egzaminującego), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

       2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

       3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

       4. Podczas... [ czytaj więcej ]


 Ogłoszenie!

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego dla zdającego obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w dniu 16-18.06.2020
w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku


       Zdający

              1. Na egzamin przychodzi wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

              2. Nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

              3. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
              
              4. Pamięta o zabraniu ze sobą legitymacji szkolnej, w celu identyfikacji przez członka zespołu egzaminacyjnego.

              5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla... [ czytaj więcej ]


 Ogłoszenie!


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku
w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły


| Pokaż wszystkie wiadomości [946]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku