Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

 

Bez stresu chodzę do szkoły, jestem zdrowy i wesoły

Szkolny Tydzień Przeciwdziałania Przemocy i Agresji

Szkolno-Rodzinny "FESTYN ZDROWIA" zorganizowany w ramach Ogólnopolskiego Konkursu BOŚ "Czas Na Zdrowie"

Szkolny tydzień zapobiegania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego w klasach 0 - VI

Szkolny tydzień zapobiegania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego w klasach 0 - VI

Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy i Agresji w klasach I - VI pod hasłem "Jestem grzeczny i bezpieczny"

SZKOLNE DNI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI pod hasłem "Jestem grzeczny i bezpieczny"

Projekt więcej ruchu, mniej przemocy, zawsze chętni do pomocy

Więcej ruchu, mniej przemocy, zawsze chętni do pomocy

Plan pray szkoły promującej zdrowie rok szkolny 2016/2017

 

Nasza szkoła przystąpiła do programu AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ

 
 
       Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 8 września 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. 
 
       Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy uczniów do udziału w zadaniach konkursowych. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów.

 

                          sp9_banerd

 

Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy 2017

 
 
 

   

W tym roku szkolnym Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy przypadły 3-5 kwietnia.

 
 
Dzień pierwszy pod hasłem: „Słowa dobre, słowa złe, słowa nasze…”. 
Tego dnia odbył się apel rozpoczynający nasz projekt. 
Uczniowie z klasy 6a pod opieką pani Anny Chmieleckiej przygotowali i zaprezentowali kilka scenek o tematyce dotyczącej właściwego zachowania w różnych sytuacjach. 
 

 
 
Dzień drugi pod hasłem : „Moje więzi z innymi”. 
Był to dzień przeznaczony na integrację. Uczniowie spotkali się w salach lekcyjnych wraz z wychowawcami. Mieli za zadanie przygotowanie listków na „drzewko grzeczności”. 
Każda klasa przygotowywała również wiersz, piosenkę lub zabawę integracyjną. 
Uczniowie klas 4-6 wspólnie tworzyli też receptę na bezpieczną szkołę, a uczniowie klas 1-3 przygotowali plakaty pod hasłem; „Jesteśmy przeciw przemocy i agresji”. 
 
 
Dzień trzeci pod hasłem : „Tworzę lepszy świat”. 
W tym dniu uczniowie ponownie spotkali się na apelu. Odbyły się klasowe prezentacje zabaw integracyjnych i ubieranie „drzewka grzeczności” listkami przygotowanymi dzień wcześniej. Każdy uczeń miał za zadnie wykonanie jednego listka i wypisanie na nim hasła związanego z dobrym zachowaniem lub uprzejmego słowa. Drzewko ozdobiło szkolny korytarz. 
 

  

 
 
Spotkanie klas i jednocześnie nasz tegoroczny projekt dotyczący przeciwdziałania przemocy zakończyliśmy wspólnym tańcem w rytm melodii” „ Głowa, ramiona, kolana, pięty…” 
 
Za przygotowanie Szkolnych Dni Przeciwdziałania Przemocy odpowiedzialne były panie: Grażyna Barcińska, Anna Chmielecka i Anna Lewoc

                          sp9_banerd

 

PROGRAM 
SZKOLNYCH DNI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI 
W KLASACH IV – VI
 
(14 – 21 marca 2016)

 
 
I dzień – 14 marca: 
              > godz. 8:55 – 10:35 – turniej czytelniczo-sportowy „Każdy trening mistrza czyni, czytelniczy czy sportowy daje efekt wyborowy” 
              > godz. 11:00 – rekolekcje – spotkanie w kościele 
 
II dzień 15 marca: 
              > godz. 8:55 – 10:35 – zajęcia wychowawcze; przygotowanie plakatów; 
              > godz. 9:00 – „Mistrz sportowej ortografii” – dyktando konkursowe 
              > godz. 11:00 – rekolekcje – spotkanie w kościele 
 
III dzień 16 marca 
              > godz. 8:55 – 10:35 – spotkanie na auli klas IV – VI 
                     ♦ „Wyginaj śmiało ciało” prezentacja układów ruchowych do muzyki 
                     ♦ przedstawienie „Więcej ruchu, mniej przemocy, zawsze chętni do pomocy” 
              > godz. 11:00 – rekolekcje – spotkanie w kościele 
 
IV dzień 17 marca – Dzień Sportowy – w tym dniu wszyscy przychodzą do szkoły ubrani na sportowo 
                               godz. 1235 - roztańczona długa przerwa 
 
V dzień 18 marca – Dzień Kultury i Grzeczności – w tym dniu wszyscy przychodzą do szkoły ubrani elegancko 
                              godz. 1235 - roztańczona długa przerwa 
 
VI dzień 21 marca – Wiosenny Dzień Talentów 
              > godz. 9:50 – 11:30 – prezentacja talentów uczniów klas IV – VI 
              > ogłoszenie wyników konkursów i rozdanie nagród 
 
W trakcie SZKOLNYCH DNI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI odbędą się konkursy: 
klasowy na plakat o wylosowanej dyscyplinie sportowej, 
indywidualne: 
              • „Mistrz sportowej ortografii” dla uczniów klas III – VI 
              • „Mój ulubiony sport” – plastyczny dla uczniów klas I –III 
              • „Przepis na zdrowie” – literacki dla uczniów klas IV – VI 
              • „Jak spędzam wolny czas?” – wykonanie prezentacji PPT uczniowie klas IV – VI 
 
Prowadzone też będą dwie akcje charytatywne: „Grosz do Grosza” i - „Wielkopostny Dar Serca”. 
 
 
                                                                                                                Organizatorki: 
                                                                                                                Grażyna Barcińska 
                                                                                                                Anna Chmielecka 
                                                                                                                Anna Lewoc

                          sp9_banerd

 

Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji w Szkole Podstawowej nr 9 
im. Jana Pawła II w Ełku: 
Dni Przeciwdziałania Przemocy pod hasłem 
,, Stop przemocy, niech życzliwość nas zjednoczy”

 
 
 
 
 
       W dniach 19 marca do 23 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się Dni Przeciwdziałania Przemocy. W tym roku odbywały się one pod hasłem,, Stop przemocy, niech życzliwość nas zjednoczy.” Na drzwiach klas zawisły reklamy przypominające tę akcję, a na tablicy holu I piętra pojawiła się okolicznościowa gazetka. Wszyscy wychowawcy, zostali wcześniej poinformowani o przeprowadzanych działaniach w poszczególnych dniach tego tygodnia. Akcja ta została wpleciona i skoordynowana również z rekolekcjami wielkopostnymi w naszej parafii, a czuwała nad tym pani Urszula Godlewska. 
 
       Pierwszy dzień naszego przedsięwzięcia - 19 marca, odbywał się pod hasłem,, Jesteśmy równi, ale różni” W tym dniu uczyliśmy się tolerancji, uczniowie naszej szkoły ubrani śmiesznie, dziwnie, prezentowali swoje przebrania na apelu, podczas którego komisja wyłoniła zwycięzców. Dzień bezguścia przypomniał nam, że nie patrzymy na wygląd osoby, lecz na jego wnętrze. Wielu uczniów naszej szkoły uczyło się akceptacji innych poprzez pryzmat obejrzanego filmu pt. ,, Cudowny chłopak”. Podczas apelu, który prowadziła pani Wiesława Witkowska uczniowie obejrzeli wymowne przedstawienie dotyczące problemu tolerancji pt. ,,Przyjaciele Czerwonego Kapturka” w wykonaniu uczniów kl. 3 d pod kierunkiem pani Agnieszki Sitko. Obejrzeliśmy również prezentację multimedialną i wspólnie się bawiliśmy przy piosence o przyjaźni. W salach nauczyciele przeprowadzili zajęcia wychowawcze z uczniami na temat tolerancji, układaliśmy krzyżówki z hasłem TOLERANCJA, a maluchy układały wyrazy z liter - słowa TOLERANCJA. 
 
       Drugi dzień – 20 marca, przebiegał z myślą przewodnią ,,Jesteśmy przyjacielscy. Ten dzień akcentowaliśmy przyniesieniem do szkoły ulubionej maskotki lub ciekawym strojem przyjaciół. Odbyła się sesja zdjęciowa przyjaciół ubranych jednakowo, z ciekawymi rekwizytami itp. Wyróżnione stroje zostały nagrodzone dyplomem, a zdjęcia pokazały się na Facebooku. Uczniowie klas I-II uczestniczyli w konkursie plastycznym: ,,Mój szkolny przyjaciel”, uczniowie klas III w konkursie na plakat: ,,Cechy dobrego przyjaciela”. Natomiast dla uczniów klas IV- V zorganizowano konkurs literacko- kulinarny ,,Przepis na super przyjaciela” 
 
       Trzeci dzień akcji- 21 marca, pod hasłem: ,, Życzliwe działania” był dla uczniów naszej szkoły bardzo aktywny, bowiem agresywne zachowanie zamieniliśmy na życzliwe działania. Uczniowie klas I- III agresywne zachowanie zamienili na życzliwe granie. Pod czujnym okiem pana Stanisława Malinowskiego maluchy zmagały się w turnieju tenisa stołowego, natomiast uczniowie klas starszych życzliwym okiem patrzyli na talenty swoich koleżanek , kolegów i im dopingowali. Ponadto każda klasa pracowała na zdobycie tytułu super życzliwej klasy, zapełniając arkusz z postacią ludzką , życzliwymi działaniami podczas obchodów całego tygodnia. Uczniowie klas VI uczestniczyli w konkursie plastycznym na ,,Projekt koszulki promującej życzliwość.” 
 
       Czwarty dzień – 22 marca, przypominaliśmy sobie o naszym bezpieczeństwie. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w zajęciach na temat pierwszej pomocy. Zajęcia te koordynował pan Tomasz Koc, rodzic jednej z uczennic. Natomiast w klasach starszych pan Stanisław Masłowski przeprowadził zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie. Ponadto układaliśmy rymowanki, wierszyki na temat bezpieczeństwa i wieszaliśmy je na przygotowanej tablicy. Najciekawsze prace oczywiście zostały nagrodzone. 
 
       Piaty dzień – 23 marca, był dniem podsumowującym naszą akcję. Odbyły się apele w dwóch grupach wiekowych. Organizatorki ogłosiły laureatów konkursów i rozdały nagrody w postaci dyplomów i lizaków. Sprawdziliśmy również naszą wiedzę i umiejętności zachowania w różnych sytuacjach, odpowiadając na pytania prowadzącej. Wynik był bardzo zadowalający. 
Na koniec pragniemy podziękować nauczycielom, wychowankom, którzy aktywnie włączyli się w nasze działania. Wierzymy w naszych uczniów i jesteśmy przekonani, iż działania i zmiany nie będą krótkotrwałe, a życzliwość, tolerancja, przyjaźń, bezpieczeństwo na stałe zagoszczą w naszej szkole. 
Zjęcia 
 
 
                                                                                                                Organizatorki: 
 
                                                                                                                Wiesława Witkowska 
                                                                                                                Agnieszka Sitko 
                                                                                                                Agnieszka Sierzputowska

                          sp9_banerd

 

 

 

Promujemy zdrowie

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku