Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenia!

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O LONDYNIE
„AFTERNOON TEA” ROZSTRZYGNIĘTY!


       17 maja 2017 roku odbyła się, w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, kolejna edycja międzyszkolnego konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii „Afternoon tea”. Konkurs cieszył się popularnością, ponieważ wzięło w nim udział 37 uczniów z ełckich szkół podstawowych, z klas: IV-VI.

       Zadaniem uczniów było napisanie testu w przewidywanym czasie około 45 minut. Zawierał on pytania zamknięte związane z Londynem. Ponieważ kilkoro uczniów zdobyło tę samą ilość punktów, nastąpiły kolejne dwie części konkursu, wyłaniające uczniów z najobszerniejszą wiedzą dotyczącą brytyjskiej stolicy.

       Najlepszym okazał się uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku, ponieważ właśnie mu przyznano pierwsze miejsce. I tak kolejno:

              I miejsce: Oskar Bondyra (SP nr 7)

              II miejsce – Zuzanna Dąbrowska (SP nr 3)

              III miejsce – Aleksander Wołynko (SP nr 3)

       Nagrodzeni zostali nie tylko najlepsi uczniowie, ale doceniono także wszystkich uczestników konkursu. W wolnej chwili uczniowie oraz opiekunowie mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku.

       Całość konkursu, który miał na celu przede wszystkim: rozbudzenie zainteresowań interkulturowych, głównie kulturą Wielkiej Brytanii, integrację środowisk uczniów i nauczycieli ełckich szkół, przygotowały panie: Iza Reja – Kupiec oraz Agnieszka Gilewska. Pani Anna Jarosz pomogła w pracach komisji konkursowej.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku