Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

Apel promujący zasady dobrego wychowania i bezpiecznej zabawy


       Dnia 28 lutego 2017 r. dzieci z klasy 3c zaprezentowały swoim starszym i młodszym kolegom krótkie scenki z życia każdego ucznia, w których ważne jest odpowiednie zachowanie oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

       Pokazali – wcielając się w różne role – jak należy postępować na korytarzach, w sali lekcyjnej, w czasie obiadu na stołówce oraz w czasie wolnym, czyli po opuszczeniu świątyni nauki – na podwórku i na wycieczkach. Przypomnieli, jak ważne jest okazywanie szacunku drugiemu człowiekowi oraz ustalanie i przestrzeganie zasad podczas zabawy. Wspólne spędzanie wolnego czasu daje dzieciom wiele radości, pozwala rozwijać zainteresowania i pasje w gronie kolegów i koleżanek.

       Apel został uatrakcyjniony występami klasowego zespołu tanecznego ‘Black and White’ oraz piosenkami. Występy uczniów spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz żywą reakcją publiczności, która została aktywnie włączana w przebieg apelu (pytania do publiczności, głosowanie na najlepiej zachowującą się grupę uczniów). (Zdjęcia)

                                                                                                         Agnieszka Sawicka


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku